...
Dňa 18.6.2017 sa družstvo dorastencov po vyhratom okresnom kole zúčastnilo na Krajskej  súťaži v  ...
15. ročník súťaže v hasičskom športeO PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN 6.8.2016LP - 22,57 PP...
V dňoch 29. a 30. apríla 2016 sme sa  vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru Lešť...

Stránky

KOS ZZS Trenčín nahlásilo telefonicky veliteľovi DHZO Soblahov udalosť, prvá predlekárska pomoc...
Starosta obce Soblahov p. Hudec oznámil telefonicky veliteľovi DHZO Soblahov žiadosť o pomoc pri...
OS KR HaZZ Trenčín telefonicky oznámilo veliteľovi DHZO Soblahov udalosť, taktické cvičenie v k. ú...
Vrchná sestra JIS - Neurolog. odd. FN Trenčín žiadala OS KR HaZZ Trenčín telefonicky o pomoc s...
Veliteľovi DHZO Soblahov bolo oznámené telefonicky starostom obce Soblahov p. Hudec žiadosť o...

Stránky

TAKTICKÉ CVIČENIE VYBRANÝCH OBECNÝCH HASIČSKÝCH ZBOROV OKRESU TRENČÍN A OBECNÝCH HASIČSKÝCH ZBOROV MIKROREGIÓNU INOVEC

Dňa 30.9.2012 sa uskutočnilo taktické cvičenie v katastri obce Mníchova Lehota zo zameraním získať správne návyky v správaní, činnosti, používaní hasiacich prostriedkov a vzájomnej kontinuity medzi hasičskými jednotkami pri zdolávaní väčšieho požiaru lesného porastu z dôvodu havarovania vrtuľníka a jeho následného horenia v blízkosti lesa došlo ku vzniku požiaru lesného porastu, ktorý sa vplyvom silného severozápadného vetra rozšíril na lokalitu cca 5 ha lesa a lúk . Vo vrtuľníku sa  nachádzajú dve osoby.
- zadymenie postupuje v smere vetra na juhovýchod a požiar ohrozuje železničnú trať TN-Topoľčany
- starosta obce Mníchova Lehota ohlasuje o 14.00 hod. požiar na hasičskú stanicu HaZZ Trenčín a zároveň obecným rozhlasom a formou SMS notifikácie vyrozumieva jednotku OHZ Soblahov, ktorá zmluvne zastrešuje protipožiarnu ochranu pre obec Mníchova Lehota
- okresný veliteľ OV DPO Trenčín na základe informácie od starostu obce o veľkom rozsahu lesného požiaru povoláva vybrané jednotky OHZ z okresu Trenčín
- veliteľ zásahu po príchode do ohlásenej lokality ponecháva povolané jednotky cca 250 metrov od ložiska požiaru a okamžite vykonáva prieskum s osádkou 1+3, zisťuje možnosti prístupových ciest, overuje zdroje vody , vykonáva zistenie prípadného ohrozenia osôb
- následne po vykonaní prieskumu vydáva pokyny k záchrane zranených osôb, určuje spôsob rozvinutia hasiacich prostriedkov a síl.
Sily a prostriedky použité pri cvičení:
OR HaZZ v Trenčíne – HS Trenčín
- 1 x Mercedes Unimog         (1 + 3)
- 1 x Land Rover                   (1 + 2)
OHZ Soblahov
- 1 x veliteľské vozidlo          (1 + 2)
- 1 x CAS 25 Š 706                (1 + 3)
- 1 x Iveco Daily                    (1 + 6)
OHZ Tr. Stankovce
- 1 x CAS 32 T 148                (1 + 2)
OHZ Selec
- 1 x CAS 32 T 148                (1 + 2)
OHZ Tr. Teplá
- 1 x CAS K 25 L 101           (1+ 3)
OHZ Kubrica
- 1 x AVIA                            (1 + 7)
- 1 x PPS 12
OHZ Opatová
- 1 x AVIA                            (1 + 7)
- 1 x PPS 12
OHZ Neporadza
- 1 x T 805                              (1 + 7)
- 1 x PPS 12
RZP
- 1 x sanitné vozidlo               (1 + 1)

SPOLU:
11 x vozidlo                           (11+42)
Foto
Video