...
Dňa 18.6.2017 sa družstvo dorastencov po vyhratom okresnom kole zúčastnilo na Krajskej  súťaži v  ...
15. ročník súťaže v hasičskom športeO PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN 6.8.2016LP - 22,57 PP...
V dňoch 29. a 30. apríla 2016 sme sa  vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru Lešť...

Stránky

Rozhodli ste sa darovať vaše 2% z daní pre nás. Percentá, ktoré venujete pre Dobrovoľný hasičský...
KOS ZZS Trenčín oznámilo telefonicky valiteľovi DHZO Soblahov udalosť išlo o zdravotnícku pomoc s...
Jednotka DHZO Soblahov vykonala na základe plánu zdokonaľovacej prípravy výcvik členov. Výcvik bol...
KOS ZZS Trenčín nahlásilo telefonicky veliteľovi DHZO Soblahov udalosť, prvá predlekárska pomoc...

Stránky

sprava-8-2020

Slovenská pátracia služba v spolupráci s Mestom Trenčín, Obcou Drietoma, DHZO Drietoma, Obcou Soblahov a DHZO Soblahov zabezpečila na hraničný prechod Drietoma - Starý Hrozenkov (SR/ČR) 1000l cisternu s pitnou vodou pre obslužný personál - príslušníkov PZ, HaZZ, OS SR a ZZS, ako aj pre všetky osoby, ktoré prichádzajú zo zahraničia a čakajú na prevoz do štátneho karanténneho zariadenia.Na základe požiadavky KR PZ Trenčín riaditeľ SPS Bc. Lukáš Beták požiadal o súčinnosť DHZO Soblahov cestou starostu obce M. Hudeca, ktorý vydal súhlas k výjazdu. Predseda DHZ Soblahov vyzval telefonicky Mgr. Jána Siváka k výjazdu k splneniu úlohy. Zároveň bol vyrozumený i veliteľ DHZO Bc. Michal Šedivý. Prostredníctvom využitia vozidla Iveco Daily bola z priestorov TVK a.s. Trenčín -Nozdrkovce prepravená prívesná cisterna s pitnou vodou na štátnu hranicu. Po príjazde na určené miesto bola cisterna odpojená, zabezpečená proti pojazdu.DHZO Drietoma,ktorá dovtedy zabezpečovala užitkovú vodu , dostala pokyn na premiestnenie vozidla CAS 15 zo štátnej hranice na základňu.Osádka DHZO Soblahov v zložení 1 +1  sa následne vrátila na základňu, Teplota vzduchu bola 18 stupňov Celzia, vozovka suchá. VRZ - svetelné ,bolo použité na mieste udalosti počas manipulácie s umiestnením cisterny na frekventovanej komunikácii. Z činnosti bola zhotovená fotodokumentácia .

Zabezpečenie pitnej vody na stanovišti bezpečnostného opatrenia je realizované v rámci logistickej podpory vyplývajúcej z Dohody o vzájomnej spolupráci pri bezpečnostných opatreniach, policajných akciách, pátracích akciách, záchranárskych akciách a ďalšej služobnej činnosti Policajného zboru, pri ktorej hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia, majetku alebo životného prostredia, uzatvorenej medzi Krajským riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne a Slovenskou pátracou službou.