...
Dňa 18.6.2017 sa družstvo dorastencov po vyhratom okresnom kole zúčastnilo na Krajskej  súťaži v  ...
15. ročník súťaže v hasičskom športeO PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN 6.8.2016LP - 22,57 PP...
V dňoch 29. a 30. apríla 2016 sme sa  vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru Lešť...

Stránky

Rozhodli ste sa darovať vaše 2% z daní pre nás. Percentá, ktoré venujete pre Dobrovoľný hasičský...
KOS ZZS Trenčín oznámilo telefonicky valiteľovi DHZO Soblahov udalosť išlo o zdravotnícku pomoc s...
Jednotka DHZO Soblahov vykonala na základe plánu zdokonaľovacej prípravy výcvik členov. Výcvik bol...
KOS ZZS Trenčín nahlásilo telefonicky veliteľovi DHZO Soblahov udalosť, prvá predlekárska pomoc...

Stránky

sprava-5-2020

OS KR HaZZ Trenčín oznámilo telefonicky členovi DHZO Soblahov p. Mgr. Jánovi Sivákovi potrebu výjazdu jednotky DHZO Soblahov. Pán Sivák to bezodkladne ohlásil telefonicky veliteľovi DHZO Bc. Michalovi Šedivému. VJ (veliteľ jednotky) vyhlásil poplach členom DHZO Soblahov pomocou sms notifikácie. Na výjazd bola OS určená technika T 815. VJ rozhodol aj o nasadení techniky Iveco Daily. Výjazd T518 1+3, Iveco Daily 1+1. Jazda na miesto udalosti prebehla bez závad, spojenie s OS pomocou súkromného mobilného telefónu. Vozovka suchá, premávka mierna, cca 13°C. Po príjazde na ohlasené miesto sa VJ zahlásil VZ (veliteľovi zásahu). Členovia DHZO plnili pokyni VZ. Bc. Michal Šedivý bol určený ako veliteľ úseku. Dvaja členovia zasahovali na prúdoch s ochranou dýchacích ciest celotvárovou maskou s filtrom Scott Pro 2000. Ostatný členovia ihneď na základni obdržali respirátory FFP2 a ochranné okuliare. Vozidlo Tatra zabezpečovalo kyvadlovú dopravu hasiacej látky (vody) na požiarovisko z obce Bobot 1x a hydrantu z PD Horňany 8x. Následne slúžilo stabilne ako čerpadlo na prúdoch. Vozidlo Iveco Daily odišlo do obce Bobot na vytvorenie a obsluhu čerpacieho stanoviska na hasicu látku. V čase 20:50 VJ vyslal vozidlo Iveco nazad do základňu pre členou DHZO Soblahov, ktorí boli pripravení vystriedať na požiarovisku zasahujúcich. Vystriedanie zasahujúcich v čase 21:36. Veliteľom DHZO Soblahov na požiarovisku sa stal Mário Červenka. Dvaj členovia zahavali na prúdoch v celotvárových maskách s filtrom. Po odjazde jednotky OR HaZZ TN predal VZ velenie na požiarovisku veliteľovi DHZO Soblahov Máriovi Červenkovi. Požiarovisko bolo zalievané vodou. Po príjazde na požiarovisko traktoru s fekalnou cistrenou, ktorého zabezpečil majiteľ stohu na stráženie požiaroviska, VJ mu predal požiarovisko a oboznámil ho so situáciou. Osoba bola náležite poučená. Po zbalení prostiedkov sa jednotka vrátila na svoju základňu. Počas jazdy na základňu bolo do T815 doplnené PHM na čerpacej stanici. Pri výjazde boli poškodené 1ks hadice B a 1ks hadice C. Taktiež použité fitre na masky sa nemohli už nadalej používať. Zo zásahu bola vyhotovená fotodokumentácia. Pri zásahu sa nik s členov DHZO Soblahov nezranil.