Dňa 8.5.2015 sa v Neporadzi konala Okresná súťaž DHZO. Zúčastnilo sa na nej 33 družstiev. Soblahov...
 V sobotu 12.07.2014 sa v Dolných Ozorovciach konal VII. ročník súťaže mladých hasičov o putovný...
DHZ Soblahov "Plameň" v Tr.Stankovciach obsadili 1.miesto časom 24,37

Stránky

14.3.2021 Na základe rozhodnutia vlády SR o celoplošnom skríningu občanov SR s podozrením na...
7.3.2021 Na základe rozhodnutia vlády SR o celoplošnom skríningu občanov SR s podozrením na...
5.3.2021 Člen DHZO Soblahov oznamil telefonicky veliteľovi DHZO udalosť, požiar komína na rodinnom...
5.3.2021 Na základe rozhodnutia vlády SR a opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19,...
3.3.2021 Na základe rozhodnutia vlády SR a opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19,...

Stránky

sprava-38-2021

OS KR HaZZ Trenčín telefonicky oznámilo veliteľovi DHZO Soblahov udalosť, taktické cvičenie v k. ú. obce Soblahov, s námetom lesného požiaru. Veliteľ vyhlásil poplach členom DHZO pomocou sms notifikácie. Jednotka vykonala výjazd k udalosti 7 min. od vyhlásenia poplachu v počte 1+3 s CAS 32 T815 (použité VRZ, vozovka mierne vlhká, teplota vzduchu 15° C). Podľa inštrukcií operačného dôstojníka jednotka dorazila na miesto udalosti k lomu ("baňa") na konci obce Soblahov. Na mieste udalosti sa už nachádzala jednotka OR HaZZ v TN, kde VZ rozdelil miesto zásahu na zásahové úseky. Jednotka DHZO Soblahov spadala do zásahového úseku č.1. Po príchode na miesto udalosti sa veliteľ družstava DHZO Soblahov Lukáš Červeňan nahlásila veliteľovi zásahového úseku č. 1 npor. Bc. Michalovi Šedivému. Zásah prebiehal podľa vopred vypracovaného plánu taktického cvičenia. Jednotka DHZO Soblahov sa na pokyn veliteľa zásahového úseku č. 1 presunula do dvora RD č. 270, kde so súhlasom majiteľa nehnuteľnosti (Obec Soblahov) vytvorila útočné vedenie s jedným C prúdom na konci pozemku RD č 270 smer "Dolinka". V čase 15:18 si VZ vyžiadal ďalšie posilové jednotky. OS KR HaZZ TN si v čase 15:19 vyžiadalo ďalšie SaP z DHZO Soblahov. V čase 15:24 vykonalo výjazd hasičské družstvo v počet 1+2 s vozidlom CAS 15 Iveco Daily. Po príjazde na miesto udalosti sa na pokyn veliteľa zásahového úseku č. 1 hasičské družstvo Iveco Daily presunulo na pozemok RD č. 270. Z vozidla Iveco Daily sa vytvorilo nové útočné vedenie. Po vytvorení nového útočného vedenia, začala CAS 32 T815 zásobovať hasiacov látkou Iveco Daily. Po príjazde ďalších SaP a vytvorení dopravného vedenia z lomu, sa hasiaca látka dopĺňala do Iveca Daily diaľkovou dopravou vody pomocou čerpadiel. CAS 32 T815 bola následne vyčlenená na kyvadlovú dopravu vody. V čase 19:00 veliteľ zásahového úseku č. 1 (VZÚ1) zahlásil likvidáciu požiaru. Jednotka DHZO Soblahov sa následne v počte 1+4 s vozidlom Iveco Daily presunula do stanového tábora na odpočinok. Vecné prostriedky zostali na mieste zásahu pripravené v pohotovosti. CAS 32 T815 zotrvala na mieste zásahu z dôvodu monitoringu. V čase 19:30 bolo odovzdané velenie zásahového úseku č. 1, členovi DHZO Soblahov Jakubovi Fabovi. CAS 32 T815 z DHZO Soblahov bola v čase 1:00 dňa 18.09.2021 odvolaná VZÚ1 zo zásahu a vrátila sa na základňu v počte 1+1. V čase 1:00 dňa 18.09.2021 boli všetky jednotky DHZO zo zásahového úseku č. 1 zvolané VZÚ1 na pátranie po nezvestných osobách. Jednotka DHZO sa riadila pokynmi príslušníka Slovenskej pátracej služby a spolu s ostatnými DHZO vypátrali 3 nezvestné osoby. V čase 4:00 VZÚ1 vyslal jednotku DHZO na zbalenie vecných prostriedkov na miesto zásahu. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka v čase 5:00 vrátila do stanového tábora a presunula na odpočinok. VZ v čase 7:00 ukončil zásah. Jednotka DHZO Soblahov však zotrvala v stanovom tábore a čase od 8:00 do 15:24 v spolupráci so Záchrannou brigádou HaZZ z Malaciek zbalila stanový tábor. Jedotka DHZO sa vrátila na základňu v čase 15:30 dňa 18.09.2021. Pri zásahu sa nik nezranil. Zo zásahu bola vytvorená fotodokumentácia.