...
Dňa 18.6.2017 sa družstvo dorastencov po vyhratom okresnom kole zúčastnilo na Krajskej  súťaži v  ...
15. ročník súťaže v hasičskom športeO PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN 6.8.2016LP - 22,57 PP...
V dňoch 29. a 30. apríla 2016 sme sa  vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru Lešť...

Stránky

Dňa 10.6.2017 sa súťažné družstvo dorastencov zúčastnilo okresnej súťaže v Dobrej a v súčte časov z...

Stránky

Starosta obce Soblahov Marian Hudec oznámili veliteľovi DHZO udalosť, zaplavenie komunikácie v obci...
OS KR HaZZ Trenčín oznámilo veliteľovi DHZO Soblahov udalosť, vytopenie podchodu v Trenčíne časť...
OS KR HaZZ Trenčín oznámilo veliteľovi DHZO Soblahov udalosť, vytápanie rodinného domu v obci...
KOS ZZS Trenčín telefonicky oznámilo veliteľovi DHZO Soblahov udalosť, žiadosť o poskytnutie prvej...
Člen DHZ Soblahov p. Sivák Juraj oznámil veliteľovi DHZO Soblahov udalosť, rozliata neznáma látka...

Stránky

sprava-37-2020

Člen DHZ Soblahov p. Sivák Juraj oznámil veliteľovi DHZO Soblahov udalosť, rozliata neznáma látka na komunikácií smer Chata pod Ostrým Vrchom v nebezpečnej zákrute miestny názov "Závoj". Komunikácia veľmi šmykľavá. Veliteľ DHZO vyhlásil poplach členom pomocou sms notifikácie. Na výjazd bolo určené vozidlo Iveco Daily 1+3. Jazda na miesto udalosti prebehla bez závad za použitia Vrz. Spojenie s OS KR HaZZ TN prostredníctvom súkromného mobilného telefónu. Na mieste zásahu hustá hmla. Po príjazde na miesto udalosti priekumom bolo zistené, že na vozovke je rozliaty pravdepodobne hydraulický olej. Vozovka bola šmykľavá, vplyvom dažda bola komunikácia znečistená v dlžke cca 500m. VZ rozhodol o nasadení sorbčného prípravku ABSODAN 7kg a piesku. Vozovka bola posypaná sorbčním prostriedkom, ktorý bol následne pozbieraný. Na zabránenie šmyklavosti bol použitý piesok. Následne sa jednotka presunula do obce pre ďaľšie prostiredky (piliny) a tie boli taktiež dané na vozovku. VZ telefonicky upovedomil majiteľa Chaty pod Ostrým Vrchom p. Lexmana o skutočnosti a poučil ho o ďaľšom postupe. Taktiež bol telefonicky kontaktovaný starosta obce p. Hudec a bolo rozhodnuté o nasadení obecnej techniky, traktora s posypom vozovky v raňajších hodinách. Členovia DHZO riadili dopravu, aby počas zásahu nedošlo k ohrozeniu účastníkov cestnej premávky. Po zbalení prostriedkov sa jednotka vrátila na svoju základňu. Zo zásahu bola vyhotovená fotodokumentácia.