Požiarny útok muži nad 35 rokov Štafeta muži Požiarny útok muži
Tu sme sa umiestnili na 7.mieste časom 17,55s.

Stránky

KOS ZZS Trenčín telefonicky oznámilo veliteľovi DHZO Soblahov udalosť, žiadosť o poskytnutie prvej...
Člen DHZ Soblahov p. Sivák Juraj oznámil veliteľovi DHZO Soblahov udalosť, rozliata neznáma látka...
Veliteľ družstva DHZO Soblahov prijal oznámenie o udalosti z OS KR HaZZ Trenčín (kl.150 ). Následne...
Dňa 17.11.2020 v čase o 07:45 h bol vykonaný výjazd členov DHZ / Róbert Balaj, Jozef Sivák/ na...
Na základe rozhodnutia vlády SR o celoplošnom testovaní občanov SR s podozrením na ochorenie COVID...

Stránky

sprava-36-2020

Veliteľ družstva DHZO Soblahov prijal oznámenie o udalosti z OS KR HaZZ Trenčín (kl.150 ). Následne SMS notifikáciou vyhlásil jednotke DHZO poplach - zadymenie pivničných priestorov  rodinného domu č. popisné 261 v obci Soblahov (majiteľ František Fabo). Jednotka vyrazila z HZ v počte 1+6 s technikou CAS 15, CAS 32. Veliteľ zásahovej jednotky DHZO Soblahov Mgr. Ján Sivák komunikoval s OS KR HaZZ TN prostredníctvom súkr. mob. telefónu (0905851031). Po príjazde jednotky DHZO Soblahov na miesto udalosti ohlásil veliteľ jednotky príjazd veliteľovi zásahu a následne čakal na ďalšie pokyny. Nakoľko sa v tom čase podarilo jednotke OR HaZZ TN  včas lokalizovať požiar v jeho začiatku(požiar v pivničných priestoroch so silným zadymením), nebola pri hasebných prácach potrebná asistencia DHZO. Zdravotník z našej jednotky  (veliteľ DHZO) Bc. Michal Šedivý za pomoci pulzného oximetra zmeral tepovú frekvenciu a saturáciu krvi majiteľom domu, nakoľko boli mierne intoxikovaní. Nakoľko boli obaja majitelia stabilizovaní, bolo o nich postarané v hasičskom vozidle Iveco Daily prikrývkami a bol im zabezpečený pitný režim. Jednotka OR HaZZ zároveň vykonávala  odvetranie domu a monitoring. Po ukončení hasebných prác členovia DHZO pomáhali profesionálom s balením vecných prostriedkov. Následne veliteľ zásahu nariadil jednotke DHZO návrat na základňu. Počas jazdy na miesto udalosti bolo na vozidlách použité VRZ, jednotka komunikovala pomocou rádiostaníc - kanál č. 4. Vozovka bola mokrá, teplota vzduchu 0 stupňov Celzia, mierna hmla. Pri zásahu bola zhotovená fotodokumentácia. Návrat jednotky bol o 20,01 hod. Technika bola riadne zagarážovaná, vecné prostriedky, spojovacie prostriedky, lekárnička  a osobné ochranné prostriedky boli ošetrené a pripravené na zásah. Počas zásahu nedošlo k žiadnym zraneniam. K riešeniu alternatívy náhradného ubytovania pre obyvateľov domu bol súčinný (prítomný) starosta obce Marian Hudec.  Nakoľko priestory v rodinnom dome po zásahu boli obývateľné, nebolo potrebné riešiť náhradné ubytovanie rodiny.  Logistiku na HZ (príprava čaju pre členov DHZO) zabezpečila členka DHZ Zuzana Červeňanová.