...
Dňa 18.6.2017 sa družstvo dorastencov po vyhratom okresnom kole zúčastnilo na Krajskej  súťaži v  ...
15. ročník súťaže v hasičskom športeO PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN 6.8.2016LP - 22,57 PP...
V dňoch 29. a 30. apríla 2016 sme sa  vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru Lešť...

Stránky

Starosta obce Soblahov na žiadosť rodiny nezvestnej osoby po  telefonickom dohovore s predsedom DHZ...
KOS ZZS Trenčín oznámilo veliteľovi jednotky telefonicky udalosť, pomoc osobe s podozrením na...
Obyvateľ obce Soblahov ohlásil veliteľovi jednotky DHZO Soblahov udalosť - rozliaty olej po poruche...
OS KR HaZZ Trenčín vyhlásilo jednotke DHZO Soblahov poplach - zavalená osoba hlinou na adrese...
Rozhodli ste sa darovať vaše 2% z daní pre nás. Percentá, ktoré venujete pre Dobrovoľný hasičský...

Stránky

sprava-36-2020

Veliteľ družstva DHZO Soblahov prijal oznámenie o udalosti z OS KR HaZZ Trenčín (kl.150 ). Následne SMS notifikáciou vyhlásil jednotke DHZO poplach - zadymenie pivničných priestorov  rodinného domu č. popisné 261 v obci Soblahov (majiteľ František Fabo). Jednotka vyrazila z HZ v počte 1+6 s technikou CAS 15, CAS 32. Veliteľ zásahovej jednotky DHZO Soblahov Mgr. Ján Sivák komunikoval s OS KR HaZZ TN prostredníctvom súkr. mob. telefónu (0905851031). Po príjazde jednotky DHZO Soblahov na miesto udalosti ohlásil veliteľ jednotky príjazd veliteľovi zásahu a následne čakal na ďalšie pokyny. Nakoľko sa v tom čase podarilo jednotke OR HaZZ TN  včas lokalizovať požiar v jeho začiatku(požiar v pivničných priestoroch so silným zadymením), nebola pri hasebných prácach potrebná asistencia DHZO. Zdravotník z našej jednotky  (veliteľ DHZO) Bc. Michal Šedivý za pomoci pulzného oximetra zmeral tepovú frekvenciu a saturáciu krvi majiteľom domu, nakoľko boli mierne intoxikovaní. Nakoľko boli obaja majitelia stabilizovaní, bolo o nich postarané v hasičskom vozidle Iveco Daily prikrývkami a bol im zabezpečený pitný režim. Jednotka OR HaZZ zároveň vykonávala  odvetranie domu a monitoring. Po ukončení hasebných prác členovia DHZO pomáhali profesionálom s balením vecných prostriedkov. Následne veliteľ zásahu nariadil jednotke DHZO návrat na základňu. Počas jazdy na miesto udalosti bolo na vozidlách použité VRZ, jednotka komunikovala pomocou rádiostaníc - kanál č. 4. Vozovka bola mokrá, teplota vzduchu 0 stupňov Celzia, mierna hmla. Pri zásahu bola zhotovená fotodokumentácia. Návrat jednotky bol o 20,01 hod. Technika bola riadne zagarážovaná, vecné prostriedky, spojovacie prostriedky, lekárnička  a osobné ochranné prostriedky boli ošetrené a pripravené na zásah. Počas zásahu nedošlo k žiadnym zraneniam. K riešeniu alternatívy náhradného ubytovania pre obyvateľov domu bol súčinný (prítomný) starosta obce Marian Hudec.  Nakoľko priestory v rodinnom dome po zásahu boli obývateľné, nebolo potrebné riešiť náhradné ubytovanie rodiny.  Logistiku na HZ (príprava čaju pre členov DHZO) zabezpečila členka DHZ Zuzana Červeňanová.