V pondelok 10. decembra 2012 vymenili naši mladí hasiči tréning v telocvični za návštevu skutočnej...
Okresná súťaž “PLAMEŇ” - Svinná 23.6.2012 návšteva hradu v Trenčíne

Stránky

 V sobotu 12.07.2014 sa v Dolných Ozorovciach konal VII. ročník súťaže mladých hasičov o putovný...
DHZ Soblahov "Plameň" v Tr.Stankovciach obsadili 1.miesto časom 24,37
DHZ Soblahov "Plameň" v Rybanoch obsadili v kategórii chlapci 8 členné družstvo 4.miesto.

Stránky

18.2.2021 OS KR HaZZ Trenčín oznámilo telefonicky veliteľovi DHZO Soblahov udalosť, išlo o pád...
14.2.2021 Na základe rozhodnutia vlády SR o celoplošnom skríningu občanov SR s podozrením na...
Na základe rozhodnutia vlády SR o celoplošnom skríningu občanov SR s podozrením na ochorenie COVID...
Na základe rozhodnutia vlády SR o celoplošnom skríningu občanov SR s podozrením na ochorenie COVID...
Na základe rozhodnutia vlády SR o celoplošnom skríningu občanov SR s podozrením na ochorenie COVID...

Stránky

sprava-35-2021

OS KR HaZZ Trenčín telefonicky oznámilo veliteľovi DHZO Soblahov udalosť, žiadosť o poskytnutie prvej  pomoci a technickej pomoci pri páde imobilného a nadmerne obézneho klienta DSS, Piaristická Trenčín. Veliteľ vyhlásil poplach členom DHZO pomocou sms notifikácie. Jednotka vyrazila k udalosti v 6 min. od vyhlásenia poplachu v počte 1+5, za využitia techniky Iveco Daily CAS 15 (použité VRZ, vozovka suchá, teplota vzduchu 22° C). Udalosť sa nachádzala pred vchodom ( na nádvorí) Domu sociálnych služieb. Tu ležala imobilná osoba, ktorá sa po páde nebola schopná postaviť a personál nedokázal klienta kvôli nadváhe dostať do požadovanej polohy. Členovia jednotky zistili aktuálny zdravotný stav klienta. Tento bol orientovaný v čase i priestore, nejavil známky zranenia hlavy, chrbtice, či končatín. Nebola nutnosť použiť lekárničku. Členovia jednotky najkôr osobu uviedli do polosedu a po eliminácii dehyxdratácie (podanie vody) preniesli osobu do izby  na 3. poschodie budovy. Následne odovzdala osobu do starostlivosti zdravotného personálu DSS. Po ukončení činnosti sa členovia vrátili na svoju základňu. Pri zásahu boli použité jednorázové rúška a rukavice všetkými členmi výjazdu Pri zásahu nedošlo k zraneniu zasahujúcich a ani k poškodeniu techniky. Fotodokumentácia nebola zhotovená z dôvodu rešpektovania noriem GDPR.