...
Dňa 18.6.2017 sa družstvo dorastencov po vyhratom okresnom kole zúčastnilo na Krajskej  súťaži v  ...
15. ročník súťaže v hasičskom športeO PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN 6.8.2016LP - 22,57 PP...
V dňoch 29. a 30. apríla 2016 sme sa  vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru Lešť...

Stránky

Dňa 10.6.2017 sa súťažné družstvo dorastencov zúčastnilo okresnej súťaže v Dobrej a v súčte časov z...

Stránky

Starosta obce Soblahov Marian Hudec oznámili veliteľovi DHZO udalosť, zaplavenie komunikácie v obci...
OS KR HaZZ Trenčín oznámilo veliteľovi DHZO Soblahov udalosť, vytopenie podchodu v Trenčíne časť...
OS KR HaZZ Trenčín oznámilo veliteľovi DHZO Soblahov udalosť, vytápanie rodinného domu v obci...
KOS ZZS Trenčín telefonicky oznámilo veliteľovi DHZO Soblahov udalosť, žiadosť o poskytnutie prvej...
Člen DHZ Soblahov p. Sivák Juraj oznámil veliteľovi DHZO Soblahov udalosť, rozliata neznáma látka...

Stránky

sprava-35-2020

Dňa 17.11.2020 v čase o 07:45 h bol vykonaný výjazd členov DHZ / Róbert Balaj, Jozef Sivák/ na základe žiadosti od obyvateľov obce za účelom vykonania asistencie /riadenie cestnej premávky/ pri pílení stromu.
Konáre tohto stromu pri určitých poveternostných podmienkach sa lámali a padali na chodník a cestu, kde ohrozovali účastníkov cestnej premávky. Z tohu dôvodu bol strom odstránený nakoľko bol celý suchý.
Vlastník pozemku a stromu informoval príslúšné inštitúcie. Členovia DHZ riadili dopravu, aby počas odstraňovania stromu nedošlo k ohrozeniu účastníkov cestnej premávky.
Výjazd ukončený 10:20 h, bez iných udalostí. Zo zásahu bola vyhotovená fotodokumentácia.