...
Dňa 18.6.2017 sa družstvo dorastencov po vyhratom okresnom kole zúčastnilo na Krajskej  súťaži v  ...
15. ročník súťaže v hasičskom športeO PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN 6.8.2016LP - 22,57 PP...
V dňoch 29. a 30. apríla 2016 sme sa  vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru Lešť...

Stránky

Dňa 10.6.2017 sa súťažné družstvo dorastencov zúčastnilo okresnej súťaže v Dobrej a v súčte časov z...

Stránky

Na podnet veliteľa jednotky DHZO Soblahov Bc. Michala Šedivého a p. S. Skúpej vykonala jednotka dňa...
  Veliteľ DHZO Soblahov prijal oznámenie o udalosti z OS KR HaZZ Trenčín (kl.150 ). Následne SMS...
Povodeň Drietoma OS KR HaZZ Trenčín oznámilo veliteľovi DHZO Soblahov udalosť, pomoc pri...
Zať postihnutého (p. Eduarda Scheryho) p. Roman Balaj telefonicky oznámil veliteľovi DHZO Soblahov...
Na základe rozhodnutia krízového štábu obce Soblahov a odporúčaní pre zmiernenie rizika šírenia...

Stránky

sprava-3-2020

Na základe pokynov KR HaZZ Trenčín, výcvikový štáb ÚzO DPO Trenčín nasadil na činnosti pri vyskladňovaní materiálu v sklade ŠHR v Čachticiach v  termín 25.3.2020, v čase od 22,00 do 24,00 hod., tieto  sily a prostriedky DHZO v pôsobnosti teritória okresu Trenčín:
1. DHZO Chocholná Velčice – 7 členov (preprava Iveco Daily)
2. DHZO Ivanovce – 6 členov (preprava Iveco Daily)
3. DHZO Opatovce – 6 členov (preprava Iveco Daily)
4. DHZO Soblahov – 7 členovia (preprava Iveco Daily )
5. DHZ SOŠ letecko-technická Trenčín – 3 členovia (preprava súkr. mot. vozidlom)

 Riadiaci zamestnania : inšpektor Mgr. Ján Sivák, kontakt: 0905851031
Spolu sa zamestnania zúčastnilo 29 osôb. 
Jednotky DHZO opúšťali hasičské zbrojnice priebežne dňa 25.3. 2020 od 21,00 hod. Zraz na určenom mieste (Sklad ŠHR Čachtice) bol dňa 25.3. 2020 o 22,00 hod. Vykládka bola vykonaná v čase 22,00 – 23,40 hod. Návrat jednotiek DHZO z miesta zamestnania bol vykonaný priebežne dňa 25.3. o 23,45 hod. Návrat na základne – HZ bol vykonaný priebežne dňa 26.3. 2020 do 00,30 hod.
Počas plnenia úloh boli dodržané všetky podmienky BOZP. Nikto z členov sa nezranil. Úloha bola splnená bez nedostatkov. Všetky jednotky boli koordinované a súčinné s vedúcim OOT KR HaZZ, KOS a súčinnostné s DHZO POLE (zabezpečili prepravu materiálu z letiska ).Jednotka DHZO Soblahov bola zvolaná SMS notifikáciou veliteľom Bc. Michalom Šedivým dňa 25.3. 2020 o 20,34 hod. s oznámením o zraze na HZ Soblahov o 21,00 hod. (2 stupeň poplachu). Na HZ sa dostavilo 9 osôb, s tým, že Radovan Izrael a Monika Červeňanová zostávali v zálohe v mieste trvalého bydliska. Z kapacitných prepravných dôvodov sa Ivekom Daily presunula osádka iba v počte  1+6 na miesto udalosti. Jednotka využívala rádiové spojenie, kanál č. 4. Z udalosti bola zhotovená fotodokumentácia.