...
Dňa 18.6.2017 sa družstvo dorastencov po vyhratom okresnom kole zúčastnilo na Krajskej  súťaži v  ...
15. ročník súťaže v hasičskom športeO PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN 6.8.2016LP - 22,57 PP...
V dňoch 29. a 30. apríla 2016 sme sa  vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru Lešť...

Stránky

KOS ZZS Trenčín oznámilo telefonicky valiteľovi DHZO Soblahov udalosť išlo o zdravotnícku pomoc s...
Jednotka DHZO Soblahov vykonala na základe plánu zdokonaľovacej prípravy výcvik členov. Výcvik bol...
KOS ZZS Trenčín nahlásilo telefonicky veliteľovi DHZO Soblahov udalosť, prvá predlekárska pomoc...
Starosta obce Soblahov p. Hudec oznámil telefonicky veliteľovi DHZO Soblahov žiadosť o pomoc pri...

Stránky

sprava-19-2020

Zástupca starostu obce Soblahov vyžiadal prostredníctvom veliteľa DHZO Bc. Michala Šedivého, vykonať jednotkou DHZO Soblahov technický zásah k odstráneniu bodavého hmyzu (sršeň) v rodinnom dome č.d.553 ( majiteľka p. Emília F.), ktorý ohrozoval obyvateľov domu i okolia. Veliteľ DHZO vyhlásil poplach jednotke telefonicky o 10,15 hod. Jednotka v zložení 1 +1 vykonala technický zásah podľa pokynov veliteľa. Zloženie jednotky : veliteľ Mgr. Ján Sivák, technik-vodič Miroslav Kohút., technika Iveco Daily. Po príchode na miesto udalosti jednotka vykonala prieskum. Na základe vyťažených informácií zvolila taktiku vykonania zásahu za dodržania BOZP. Zásah bol vykonaný zo strechy dvojpodlažného RD, pričom hniezdo hmyzu sa nachádzalo pod atikou. Členovia zasahovali v špeciálnych odevoch, za použitia lezeckej výstroje a výzbroja. Pri zásahu jeden člen istil druhého. Na likvidáciu boli použité tri nádoby insekticidu EFFECT spray 750 ml. Následne boli otvory utesnené textíliou. Majiteľ bol poučený o ďalšom postupe vykonania opatrení  k zabráneniu hniezdenia bodavého hmyzup. Po ukončení zásahu boli špeciálne odevy ošetrené, technika zagarážovaná, pripravená k zásahu.  Pri prácach bola vykonaná fotodokumentácia.Veliteľ jednotky komunikoval s OS KR HaZZ Trenčín (kl. 150) prostredníctvom súkromného mobilného telefónu .Počas presunu jednotky  bola vozovka  suchá, prejazdná bez komplikácii, teplota vzduchu 25 st. Celzia. VRZ nebol použitý. Pri zásahu nedošlo k zraneniu zasahujúcich a ani k poškodeniu techniky.