...
Dňa 18.6.2017 sa družstvo dorastencov po vyhratom okresnom kole zúčastnilo na Krajskej  súťaži v  ...
15. ročník súťaže v hasičskom športeO PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN 6.8.2016LP - 22,57 PP...
V dňoch 29. a 30. apríla 2016 sme sa  vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru Lešť...

Stránky

Dňa 10.6.2017 sa súťažné družstvo dorastencov zúčastnilo okresnej súťaže v Dobrej a v súčte časov z...

Stránky

OS KR HaZZ Trenčín oznámilo telefonicky veliteľovi DHZO Soblahov požiar v lesnom poraste v katastri...
Člen DHZ Soblahov Mikuláš Krátky ohlásil veliteľovi jednotky DHZO Soblahov Bc. Michalovi Šedivému...
Člen DHZ Soblahov Mikuláš Krátky ohlásil veliteľovi jednotky DHZO Soblahov Bc. Michalovi Šedivému...
Zástupca starostu obce Soblahov vyžiadal prostredníctvom veliteľa DHZO Bc. Michala Šedivého,...
Veliteľ DHZO Soblahov prijal oznámenie o udalosti z OS KR HaZZ Trenčín (kl.150 ). Následne SMS...

Stránky

sprava-15-2020

Operacný dôstojník Mestskej polície Trenčín telefonicky požiadal veliteľa DHZO Soblahov o pomoc pri odstraňovaní následkou po silnej búrke. Miesto udalosti sa malo nachádzať v Trenčíne na ulici Halalovka, popisné čísla vchodov bytových domov č:29 a 31. Veliteľ DHZO Soblahov vyhlásil poplach členom pomocou sms notifikácie. Na výjazd boli určené sily a prostriedky Iveco Daily s protipovodňový vozík 1+3 a CAS 32 Tatra 815 1+3. Jazda na miesto udalosti prebehla bez závad. Jazda za použitia VRZ. Po príjazde na ohlásené miesto sa VZ oboznamil so situáciou. Obyvatelia bytového domu upresnili VZ udalosti počas búrky. VZ rozhodol vozidlo Tatra poslať nazad do obce Soblahov. Starosta obce telefonicky požiadal o pomoc pri odstraňovaní následkov búrky. Vozidlo Tatra 1+3 sa presunulo do Soblahova a likvidovalo nánosy blata a čistili vozovky. Vozidlo Iveco zostalo na mieste udalosti na ul. Halalovka. VZ si cez OS vyžiadal na miesto hliadku PZ. Policia bola nápomocná pri zisťovaný majiteľov osobných vozidiel potrebných na preparkovanie. Boli otvorené kanálové vpusty a následne nad ne boli umietnené kontajnery na odpad, pre prípad ohrozenia pádu. Bytové domy boli skontrolované a obyvatelia poučený. Prostredníctvom OS si na miesto udalosti VZ vyžiadal miestu jednotku DHZO, Opatová. Miesto udalosti boli odovzdané polícii. Následne sa jednotka DHZO Soblahov presunula do obce Soblahov. Po skontorlovaní obce a zistení, že sa nejedná o daľšiu mimoriadnu udalosť sa jednotka vrátila na základňu. Pri zásahu nedošlo k poškodeniu techniky a nik nebol zranený.