...
Dňa 18.6.2017 sa družstvo dorastencov po vyhratom okresnom kole zúčastnilo na Krajskej  súťaži v  ...
15. ročník súťaže v hasičskom športeO PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN 6.8.2016LP - 22,57 PP...
V dňoch 29. a 30. apríla 2016 sme sa  vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru Lešť...

Stránky

Dňa 10.6.2017 sa súťažné družstvo dorastencov zúčastnilo okresnej súťaže v Dobrej a v súčte časov z...

Stránky

Na základe telefonického rozhovoru zo dňa 16.10.2020 s pani. Škorocovou, riaditeľkou základnej...
Dcára majiteľa rodinného domu č: 396 v  obci Soblahov oznámila veliteľovi DHZO udalosť, zaplavenie...
Starosta obce Soblahov oznámili veliteľovi DHZO udalosť, zaplavenie pivnice rodinného domu Soblahov...
Občnia obce Soblahov oznámili veliteľovi DHZO udalosť, zaplavenie príjazdovej komunikácie do obce...
Starosta obce Soblahov oznámil telefonicky veliteľovi DHZO Soblahov udalosť, vytápanie novostavby...

Stránky

sprava-13-2020

 

Veliteľ DHZO Soblahov prijal oznámenie o udalosti z OS KR HaZZ Trenčín (kl.150 ). Následne SMS notifikáciou vyhlásil jednotke DHZO poplach - požiar rodinného domu č. popisné 229 v obci Soblahov (majiteľ Martin Hysek). Jednotka vyrazila z HZ v počte 1+10 s technikou CAS 15, CAS 32 a súkr. mot. vozidlom. Veliteľ zásahovej jednotky DHZO Soblahov Mgr. Ján Sivák komunikoval s OS KR HaZZ TN prostredníctvom súkr. mob. telefónu (0905851031). Po príjazde jednotky DHZO Soblahov na miesto udalosti ohlásil veliteľ jednotky príjazd veliteľovi zásahu a následne čakal na ďalšie pokyny. Nakoľko sa v tom čase podarilo jednotke OR HaZZ TN  včas zlikvidovať požiar v jeho začiatku (požiar digestora zabudovaného v kuchynskej linke), nebola potrebná asistencia DHZO. Vykonávalo sa odvetranie domu a monitoring. Veliteľ zásahu nariadil jednotke DHZO návrat na základňu. Počas jazdy na miesto udalosti bolo na vozidlách použité VRZ, jednotka komunikovala pomocou rádiostaníc - kanál č. 4. Vozovka bola suchá, teplota vzduchu 29 stupňov Celzia. Pri zásahu bola zhotovená fotodokumentácia. Návrat jednotky bol o 12,16 hod. Technika bola riadne zagarážovaná, vecné prostriedky, spojovacie prostriedky  a osobné ochranné prostriedky boli ošetrené a pripravené na zásah. Počas zásahu nedošlo k žiadnym zraneniam.