...
Dňa 18.6.2017 sa družstvo dorastencov po vyhratom okresnom kole zúčastnilo na Krajskej  súťaži v  ...
15. ročník súťaže v hasičskom športeO PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN 6.8.2016LP - 22,57 PP...
V dňoch 29. a 30. apríla 2016 sme sa  vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru Lešť...

Stránky

Dňa 10.6.2017 sa súťažné družstvo dorastencov zúčastnilo okresnej súťaže v Dobrej a v súčte časov z...

Stránky

OS KR HaZZ Trenčín oznámilo telefonicky veliteľovi DHZO Soblahov požiar v lesnom poraste v katastri...
Člen DHZ Soblahov Mikuláš Krátky ohlásil veliteľovi jednotky DHZO Soblahov Bc. Michalovi Šedivému...
Člen DHZ Soblahov Mikuláš Krátky ohlásil veliteľovi jednotky DHZO Soblahov Bc. Michalovi Šedivému...
Zástupca starostu obce Soblahov vyžiadal prostredníctvom veliteľa DHZO Bc. Michala Šedivého,...
Veliteľ DHZO Soblahov prijal oznámenie o udalosti z OS KR HaZZ Trenčín (kl.150 ). Následne SMS...

Stránky

sprava-11-2020

Zať postihnutého (p. Eduarda Scheryho) p. Roman Balaj telefonicky oznámil veliteľovi DHZO Soblahov Bc. Michalovi Šedivému udalosť, žiadosť o poskytnutie asistencie osádke RZP pri znášaní postihnutej osoby z bytového domu č.130 v obci Soblahov. Veliteľ vyhlásil poplach členom DHZO pomocou sms notifikácie. Veliteľ jednotky Mgr. Ján Sivák nariadil všetkým členom DHZO použiť ochranné pomôcky potrebné pri zásahu a manipuláciou s osobou podozrivou pozitívnou anamnézou na COVID 19. Jednotka sa presunula na miesto udalosti vozidlom Iveco Daily. Po príchode na ohlásenom mieste sa nachádzala postihnutá osoba a v krátkom čase sa dostavila i osádka RZP. Po okamžitej súčinnosti jednotky DHZO s osádkou RZP bol vykonaný koordinovaný transport postihnutej osoby z poschodí bytového domu do vozidla RZP a následne sanitným vozidlom vykonaný transport na infekčné oddelenie FN Trenčín.Po ukončení zásahu sa jednotka presunula na základňu. Na hasičskej zbrojnici bola vykonaná dezinfekčná očista členov jednotky, odevov, ochranných štítov a okuliarov. Zároveň bol vydezinfikovaný interiér i exteriér vozidla. Veliteľ jednotky v procese zásahovej činnosti komunikoval s OS KR HaZZ kl. 150 mobilným telefónom 0905851031. Rádiostanice využívané neboli. VRZ (svetelné i zvukové) na vozidle Iveco Daily CAS 15 bolo použité počas jazdy z hasičskej zbrojnice na miesto udalosti. Fotodokumentácia zo zásahu nebola zhotovená. Vozovka bola suchá, prejazdná bez komplikácii, teplota vzduchu 16 st. Celzia. Pri zásahu nedošlo k zraneniu zasahujúcich a ani k poškodeniu techniky.