...
Dňa 18.6.2017 sa družstvo dorastencov po vyhratom okresnom kole zúčastnilo na Krajskej  súťaži v  ...
15. ročník súťaže v hasičskom športeO PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN 6.8.2016LP - 22,57 PP...
V dňoch 29. a 30. apríla 2016 sme sa  vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru Lešť...

Stránky

Rozhodli ste sa darovať vaše 2% z daní pre nás. Percentá, ktoré venujete pre Dobrovoľný hasičský...
KOS ZZS Trenčín oznámilo telefonicky valiteľovi DHZO Soblahov udalosť išlo o zdravotnícku pomoc s...
Jednotka DHZO Soblahov vykonala na základe plánu zdokonaľovacej prípravy výcvik členov. Výcvik bol...
KOS ZZS Trenčín nahlásilo telefonicky veliteľovi DHZO Soblahov udalosť, prvá predlekárska pomoc...

Stránky

sprava-10-2020

Na základe rozhodnutia krízového štábu obce Soblahov a odporúčaní pre zmiernenie rizika šírenia ochorenia COVID - 19, opakovaná dezinfekcia tretí krát. Dezinfekcia autobusových zastávok, verejných priestranstiev, detských ihrísk, kontajnerov na separovaný zber, okolie kostola, obchodov a domu smútku, dolnanská kyselka, kyselka, rozhladňa Soblahov. Veliteľ DHZO Soblahov zvolal členov DHZO pomocou sms notifikácie. Po dostavení sa na hasičskú zbrojnicu Soblahov boli určené úlohy a rozdelené zamestnanie. Na pokyn VJ (veliteľa jednotky) obdržali všetci zasahujúci členovia ochranné protriedky na ochranu dýchacích ciest rúško s aktívnym striebrom, na ochranu zraku okuliare a jednorázové rukavice. Bola použitá dezinfekcia na roztok Chlornanu Sodného.. Po zarobení dezinfekčných roztokov do genfo vakou a ručných postrekovačov sa členovia rozdelili na dve zásahové skupiny. Veliteľ prvej skupiny Bc. Michal Šedivý, technika Iveco Daily +5, veliteľ druhej skupiny Lukáš Beták, technika Nissan vozidlo SPS.. Postupne boli dezinfikované všetky určené miesta, vrátane vnútorných priestorov kostola v Soblahove.  Po doplnení roztokov sa technika Iveco Daily premiestnila do obce Mníchová Lehota (zásahový úsek DHZO Soblahov na základe zmluvy) a pokračovala v dezinfekcii určených miest v obci Mn. Lehota, okolie kostola, autobusové zastávky. Po zbalení prostiredkov sa jednotka vrátila na svoju základňu.  Zo zásahu bola vyhotovená fotodokumentácia.