...
Dňa 18.6.2017 sa družstvo dorastencov po vyhratom okresnom kole zúčastnilo na Krajskej  súťaži v  ...
15. ročník súťaže v hasičskom športeO PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN 6.8.2016LP - 22,57 PP...
V dňoch 29. a 30. apríla 2016 sme sa  vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru Lešť...

Stránky

Rozhodli ste sa darovať vaše 2% z daní pre nás. Percentá, ktoré venujete pre Dobrovoľný hasičský...
KOS ZZS Trenčín oznámilo telefonicky valiteľovi DHZO Soblahov udalosť išlo o zdravotnícku pomoc s...
Jednotka DHZO Soblahov vykonala na základe plánu zdokonaľovacej prípravy výcvik členov. Výcvik bol...
KOS ZZS Trenčín nahlásilo telefonicky veliteľovi DHZO Soblahov udalosť, prvá predlekárska pomoc...

Stránky

požiar stohu slamy

Zúčastnené zložky:
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne – Hasičská stanica Trenčín
Dobrovoľný hasičský zbor Soblahov
Obvodné oddelenie Policajného zboru v Trenčíne

Členovia DHZ Soblahov:
Jozef Sivák ml.
Mgr. Ján Sivák
Miroslav Kohút
Milan Rožník
Jozef Šedivý
Lukáš Beták
Rudolf Meliš
Jozef Sivák st.
Miroslav Ďuráči
Ján Šedivý

Dňa 30. novembra 2013 bol v čase okolo 18:03 hod. na linku tiesňového volania 112 ohlásený požiar stohu slamy za objektom Poľnohospodárskeho družstva Soblahov. Požiar spozoroval strážnik z areálu PD Soblahov. Tento požiar bol oznámený aj členom DHZ Soblahov, ktorý túto informáciu spätne overovali prostredníctvom linky 150 na KOS IZS v Trenčíne resp. Operačnom stredisku Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne. Táto informácia nám bola potvrdená ale operačný dôstojník HaZZ nám nevedel povedať viac informácií, nakoľko sa na mieste udalosti ešte nenachádzali príslušníci OR HaZZ v Trenčíne z HS Trenčín. V čase 18:06 prijal jeden z našich členov hovor opäť od OS KR HaZZ v Trenčíne s informáciou, aby sme aj my vyslali na miesto udalosti našu jednotu, nakoľko si veliteľ zásahu po vykonaní prieskumu miesta udalosti vyžiadal navýšenie síl a prostriedkov. Vedenie DHZ Soblahov teda okamžite nariadilo výjazd jednotky. Na miesto bolo vyslané vozidlo Škoda 706 RTHP – CAS 25 a Škoda Felícia. Po príchode vozidla Škoda 706 RTHP – CAS 25 sa veliteľ družstva Jozef Sivák ml. nahlásil veliteľovi zásahu OR HaZZ v Trenčíne a ďalej sa podriaďoval jeho príkazom. Mgr. Ján Sivák spolu s Milanom Rožníkom zabezpečovali s vozidlom Škoda Felícia prístupnosť k hydrantovej sieti v obci, aby bola zabezpečená prípadná kyvadlová doprava vody. V čase okolo 20:22 hod. prebehla vďaka rýchlemu nasadeniu síl a prostriedkov a rozobratiu stohu za pomoci mechanizmov PD Soblahov lokalizácia požiaru a veliteľ zásahu OR HaZZ v Trenčíne – HS Trenčín odovzdal požiarovisko veliteľovi družstva DHZ Soblahov Jozefovi Sivákovi. Jednotka DHZ Soblahov zotrvala na mieste udalosti až do približne 23:18 hod., kedy už bol na mieste aj veliteľ DHZ Soblahov. Veliteľ DHZ Soblahov vykonal opätovný prieskum a zhodnotil, že požiar je už uhasený a teda rozhodol o vrátení jednotky DHZ Soblahov späť na HZ Soblahov s tým, že odovzdáva požiarovisko strážnikovi PD Soblahov s poučením, aby priebežne požiarovisko kontroloval a v prípade opätovného splanutia kontaktoval linku tiesňového volania. Po tomto úkone sa jednotka vrátila späť na hasičskú zbrojnicu.
Pri tomto výjazde nedošlo k poškodeniu materiálno-technického vybavenia ani k poškodeniu techniky či zdravia zasahujúcich členov DHZ Soblahov. Príčina požiaru je v štádiu vyšetrovania. Pravdepodobnou príčinou je ale úmyselné konanie neznámej osoby. Dňa 1.12.2013 bola v čase 7:00 hod. vykonaná obhliadka požiaroviska z ktorej bola vyhotovená fotodokumentácia .