6. ročník hasičskej súťaže s historickou striekačkou PS 8 výsledky
Súťažilo sa v hasičskom útoku so zásahovou PPS 12, v zmysle smerníc schválených pre rok 2013 muži...
Ukážka volania na tiesňovú linku záchrannej služby Stabilizovaná poloha postup

Stránky

X. ročník pohárovej súťaže hasičských družstiev o putovný pohár “Vladimíra Hladkého in memoriam”

Tu sme sa umiestnili na 7.mieste časom 17,55s.