5.ročník "Súťaž O cenu Červených bleskov" Opatová 10.9.2016