...
Dňa 18.6.2017 sa družstvo dorastencov po vyhratom okresnom kole zúčastnilo na Krajskej  súťaži v  ...
15. ročník súťaže v hasičskom športeO PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN 6.8.2016LP - 22,57 PP...
V dňoch 29. a 30. apríla 2016 sme sa  vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru Lešť...

Stránky

Dňa 10.6.2017 sa súťažné družstvo dorastencov zúčastnilo okresnej súťaže v Dobrej a v súčte časov z...

Stránky

  Veliteľ DHZO Soblahov prijal oznámenie o udalosti z OS KR HaZZ Trenčín (kl.150 ). Následne SMS...
Povodeň Drietoma OS KR HaZZ Trenčín oznámilo veliteľovi DHZO Soblahov udalosť, pomoc pri...
Zať postihnutého (p. Eduarda Scheryho) p. Roman Balaj telefonicky oznámil veliteľovi DHZO Soblahov...
Na základe rozhodnutia krízového štábu obce Soblahov a odporúčaní pre zmiernenie rizika šírenia...
Oznamovateľ: MPPaZ TN (SPS) Typ udalosti: COVID-19Veliteľ: Mgr. Róbert Balaj Strojník: Milan Rožník...

Stránky

Výročná členská schôdza DHZ Soblahov

Dňa 16. februára 2013 sa v školskej jedálni ZŠ v Soblahove uskutočnila Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru v Soblahove. Schôdzu zahájil a viedol predseda zboru Jozef Sivák ml.. Predseda zahájil túto schôdzu uvítaním hostí medzi ktorých patrila starostka obce Soblahov Ing. Eva Ďuďáková, starosta obce Mníchova Lehota Mgr. Jozef Kováč, okresný veliteľ  OV DPO Trenčín Mgr. Ján Sivák a zástupcovia jednotlivých organizácií pôsobiacich v našej obci. Po privítaní hostí nasledovalo schválenie programu tejto schôdze.
Prvým oficiálnym bodom rokovania bolo prednesenie správy o činnosti DHZ za rok 2012, ktorú predniesol Lukáš Beták. Potom nasledovala správa o hospodárení, ktorú predniesol predseda, Jozef Sivák ml. . Ďalej nám organizačný referent Ing. Andrej Guzoň predniesol plán činnosti na rok 2013. Ako ďalší bod bolo vyznamenávanie a oceňovanie členov zboru  pri ktorom bol zo strany vedenia DHZ Soblahov ocenení Lukáš Beták pri príležitosti osláv narodenín za činnosť v zbore, Lukáša Betáka taktiež ocenil aj okresný veliteľ OV DPO Trenčín pán Mgr. Ján Sivák za obetavosť a aktivitu pri implementácií zvolávacieho systému OHZ do štruktúr operačných stredísk Hasičského a záchranného zboru SR. Neskôr nasledovala diskusia, kde sa k členom DHZ prihovorila starostka obce Soblahov pani Ing. Eva Ďuďáková, pán starosta obce Mníchova Lehota pán Mgr. Jozef Kováč, vystúpil aj Lukáš Beták a poďakoval sa za ocenenia a taktiež sa poďakoval aj za výchovu, ktorú v zbore dostal a ako posledný vystúpil aj strojník DHZ Soblahov Milan Rožník, ktorý taktiež poďakoval Lukášovi Betákovi za činnosť v zbore.
Potom nasledovalo prečítanie a hlasovanie návrhu uznesenia z tejto schôdze a po jeho schválení predseda Jozef Sivák ml. schôdzu ukončil. Tejto schôdze sa zúčastnili aj naši mladý Plameňáci, za ktorých bola taktiež prednesená správa o činnosti.
Správa o činnosti DHZ Soblahov za rok 2012 : tu
Uznesenie z VČS DHZ Soblahov : tu
Plán činnosti DHZ Soblahov na rok 2013 : tu