Dňa 27.2.2016 sa v obci Svinná  uskutočnila súťaž pre deti z hasičských krúžkov pod názvom X-boj...
V sobotu 10.10.2015 sa konalo v Dolných Motešiciach jesenné kolo hry plameň "branný pretek"....
Dňa  5. septembra sme v našej obci privítali podpredsedu vlády a ministra vnútra SR JUDr.  Roberta...
Dňa 7.6.2014 sa v Trenčianských Stankovciach konala Okresná súťaž "Plameň" Zúčastnilo sa na nej 13...
Dňa 2. mája 2014 prijal pri príležitosti sviatku svätého Floriána delegáciu trinástich dobrovoľných...

Stránky

                                           ...
Dňa 18.6.2017 sa družstvo dorastencov po vyhratom okresnom kole zúčastnilo na Krajskej  súťaži v  ...
15. ročník súťaže v hasičskom športeO PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN 6.8.2016LP - 22,57 PP...
V dňoch 29. a 30. apríla 2016 sme sa  vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru Lešť...

Stránky

Dňa 10.6.2017 sa súťažné družstvo dorastencov zúčastnilo okresnej súťaže v Dobrej a v súčte časov z...

Stránky

TAKTICKÉ CVIČENIE VYBRANÝCH OBECNÝCH HASIČSKÝCH ZBOROV OKRESU TRENČÍN A OBECNÝCH HASIČSKÝCH ZBOROV MIKROREGIÓNU INOVEC

Dňa 30.9.2012 sa uskutočnilo taktické cvičenie v katastri obce Mníchova Lehota zo zameraním získať správne návyky v správaní, činnosti, používaní hasiacich prostriedkov a vzájomnej kontinuity medzi hasičskými jednotkami pri zdolávaní väčšieho požiaru lesného porastu z dôvodu havarovania vrtuľníka a jeho následného horenia v blízkosti lesa došlo ku vzniku požiaru lesného porastu, ktorý sa vplyvom silného severozápadného vetra rozšíril na lokalitu cca 5 ha lesa a lúk . Vo vrtuľníku sa  nachádzajú dve osoby.
- zadymenie postupuje v smere vetra na juhovýchod a požiar ohrozuje železničnú trať TN-Topoľčany
- starosta obce Mníchova Lehota ohlasuje o 14.00 hod. požiar na hasičskú stanicu HaZZ Trenčín a zároveň obecným rozhlasom a formou SMS notifikácie vyrozumieva jednotku OHZ Soblahov, ktorá zmluvne zastrešuje protipožiarnu ochranu pre obec Mníchova Lehota
- okresný veliteľ OV DPO Trenčín na základe informácie od starostu obce o veľkom rozsahu lesného požiaru povoláva vybrané jednotky OHZ z okresu Trenčín
- veliteľ zásahu po príchode do ohlásenej lokality ponecháva povolané jednotky cca 250 metrov od ložiska požiaru a okamžite vykonáva prieskum s osádkou 1+3, zisťuje možnosti prístupových ciest, overuje zdroje vody , vykonáva zistenie prípadného ohrozenia osôb
- následne po vykonaní prieskumu vydáva pokyny k záchrane zranených osôb, určuje spôsob rozvinutia hasiacich prostriedkov a síl.
Sily a prostriedky použité pri cvičení:
OR HaZZ v Trenčíne – HS Trenčín
- 1 x Mercedes Unimog         (1 + 3)
- 1 x Land Rover                   (1 + 2)
OHZ Soblahov
- 1 x veliteľské vozidlo          (1 + 2)
- 1 x CAS 25 Š 706                (1 + 3)
- 1 x Iveco Daily                    (1 + 6)
OHZ Tr. Stankovce
- 1 x CAS 32 T 148                (1 + 2)
OHZ Selec
- 1 x CAS 32 T 148                (1 + 2)
OHZ Tr. Teplá
- 1 x CAS K 25 L 101           (1+ 3)
OHZ Kubrica
- 1 x AVIA                            (1 + 7)
- 1 x PPS 12
OHZ Opatová
- 1 x AVIA                            (1 + 7)
- 1 x PPS 12
OHZ Neporadza
- 1 x T 805                              (1 + 7)
- 1 x PPS 12
RZP
- 1 x sanitné vozidlo               (1 + 1)

SPOLU:
11 x vozidlo                           (11+42)
Foto
Video