6. ročník hasičskej súťaže s historickou striekačkou PS 8 výsledky
Súťažilo sa v hasičskom útoku so zásahovou PPS 12, v zmysle smerníc schválených pre rok 2013 muži...
Ukážka volania na tiesňovú linku záchrannej služby Stabilizovaná poloha postup

Stránky

Dňa 23.12.2011 bol okolo 13:30 na linku tiesňového volania ohlásený výbuch rodinného domu v...

Stránky

sprava-13-2019

KOS požiadalo telefonicky veliteľa DHZO Soblahov o technický zásah. Išlo o pomoc pri odstraňovaní nafty rozliatej na štátnej ceste I/8 pri obeci Trenčianska Turná. Veliteľ zboru vyhlásil poplach DHZO Soblahov prostredníctvom sms notifikácie. Na výjazd odišla technika Iveco Daily 1+3. Jazda na miesto zásahu prebehla bez komplikácií s použitím VRZ. Po príjazde na miesto udalosti sa veliteľ jednotky prihlásil veliteľovi zásahu z OR HaZZ Trenčín, ktorého zároveň požiadal o nahláenie príchodu na KOS. Členovia na príkaz veliteľa boli nápomocní v odstraňovaní paliva z povrchu cesty pomocoou sorbentu, ktorý následne pozbierali. Vozidlo Iveco Daily s použitím VRZ označovalo polohu zasahujúcej jednotky na ceste, reguláciu dopravy zabezpečovalo OR PZ Trenčín. Na komunikáciu s veliteľom zásahu a medzi vozidlom boli použité rádiostenice HSO 101, HSO 10, HSO 11, HSO 12. Po očistení vozovky v určenom úseku a zbalení prostriedkov na pokyn veliteľa zásahu sa jednotka vrátila na svoju základňu. Pri zásahu nedošlo k zraneniu a ani k poškodeniu prostriedkov a techniky. Zo zásahu bola vyhotovená fotodokumentácia.