...
Dňa 18.6.2017 sa družstvo dorastencov po vyhratom okresnom kole zúčastnilo na Krajskej  súťaži v  ...
15. ročník súťaže v hasičskom športeO PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRENČÍN 6.8.2016LP - 22,57 PP...
V dňoch 29. a 30. apríla 2016 sme sa  vo Výcvikovom centre Hasičského a záchranného zboru Lešť...

Stránky

Dňa 10.6.2017 sa súťažné družstvo dorastencov zúčastnilo okresnej súťaže v Dobrej a v súčte časov z...

Stránky

Zať postihnutého (p. Eduarda Scheryho) p. Roman Balaj telefonicky oznámil veliteľovi DHZO Soblahov...
Na základe rozhodnutia krízového štábu obce Soblahov a odporúčaní pre zmiernenie rizika šírenia...
Oznamovateľ: MPPaZ TN (SPS) Typ udalosti: COVID-19Veliteľ: Mgr. Róbert Balaj Strojník: Milan Rožník...
Slovenská pátracia služba v spolupráci s Mestom Trenčín, Obcou Drietoma, DHZO Drietoma, Obcou...
Starosta obce Soblahov oznámil telefonicky žiadosť o technický zásah, išlo o nebezpečné stromy pri...

Stránky

požiar stohu slamy

Zúčastnené zložky:
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne – Hasičská stanica Trenčín
Dobrovoľný hasičský zbor Soblahov
Obvodné oddelenie Policajného zboru v Trenčíne

Členovia DHZ Soblahov:
Jozef Sivák ml.
Mgr. Ján Sivák
Miroslav Kohút
Milan Rožník
Jozef Šedivý
Lukáš Beták
Rudolf Meliš
Jozef Sivák st.
Miroslav Ďuráči
Ján Šedivý

Dňa 30. novembra 2013 bol v čase okolo 18:03 hod. na linku tiesňového volania 112 ohlásený požiar stohu slamy za objektom Poľnohospodárskeho družstva Soblahov. Požiar spozoroval strážnik z areálu PD Soblahov. Tento požiar bol oznámený aj členom DHZ Soblahov, ktorý túto informáciu spätne overovali prostredníctvom linky 150 na KOS IZS v Trenčíne resp. Operačnom stredisku Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne. Táto informácia nám bola potvrdená ale operačný dôstojník HaZZ nám nevedel povedať viac informácií, nakoľko sa na mieste udalosti ešte nenachádzali príslušníci OR HaZZ v Trenčíne z HS Trenčín. V čase 18:06 prijal jeden z našich členov hovor opäť od OS KR HaZZ v Trenčíne s informáciou, aby sme aj my vyslali na miesto udalosti našu jednotu, nakoľko si veliteľ zásahu po vykonaní prieskumu miesta udalosti vyžiadal navýšenie síl a prostriedkov. Vedenie DHZ Soblahov teda okamžite nariadilo výjazd jednotky. Na miesto bolo vyslané vozidlo Škoda 706 RTHP – CAS 25 a Škoda Felícia. Po príchode vozidla Škoda 706 RTHP – CAS 25 sa veliteľ družstva Jozef Sivák ml. nahlásil veliteľovi zásahu OR HaZZ v Trenčíne a ďalej sa podriaďoval jeho príkazom. Mgr. Ján Sivák spolu s Milanom Rožníkom zabezpečovali s vozidlom Škoda Felícia prístupnosť k hydrantovej sieti v obci, aby bola zabezpečená prípadná kyvadlová doprava vody. V čase okolo 20:22 hod. prebehla vďaka rýchlemu nasadeniu síl a prostriedkov a rozobratiu stohu za pomoci mechanizmov PD Soblahov lokalizácia požiaru a veliteľ zásahu OR HaZZ v Trenčíne – HS Trenčín odovzdal požiarovisko veliteľovi družstva DHZ Soblahov Jozefovi Sivákovi. Jednotka DHZ Soblahov zotrvala na mieste udalosti až do približne 23:18 hod., kedy už bol na mieste aj veliteľ DHZ Soblahov. Veliteľ DHZ Soblahov vykonal opätovný prieskum a zhodnotil, že požiar je už uhasený a teda rozhodol o vrátení jednotky DHZ Soblahov späť na HZ Soblahov s tým, že odovzdáva požiarovisko strážnikovi PD Soblahov s poučením, aby priebežne požiarovisko kontroloval a v prípade opätovného splanutia kontaktoval linku tiesňového volania. Po tomto úkone sa jednotka vrátila späť na hasičskú zbrojnicu.
Pri tomto výjazde nedošlo k poškodeniu materiálno-technického vybavenia ani k poškodeniu techniky či zdravia zasahujúcich členov DHZ Soblahov. Príčina požiaru je v štádiu vyšetrovania. Pravdepodobnou príčinou je ale úmyselné konanie neznámej osoby. Dňa 1.12.2013 bola v čase 7:00 hod. vykonaná obhliadka požiaroviska z ktorej bola vyhotovená fotodokumentácia .