Návšteva detí z Polska

Okresná súťaž “PLAMEŇ” - Svinná 23.6.2012
návšteva hradu v Trenčíne