6. ročník hasičskej súťaže s historickou striekačkou PS 8 výsledky
Súťažilo sa v hasičskom útoku so zásahovou PPS 12, v zmysle smerníc schválených pre rok 2013 muži...
Ukážka volania na tiesňovú linku záchrannej služby Stabilizovaná poloha postup

Stránky

Hasičská súťaž pre deti O cenu Červených bleskov

Dňa 18.5. 2013 sa v Opatovej konala hasičská súťaž pre deti na ktorej sa zúčastnilo celkovo 11 družstiev, z toho 9 chlapčenských a zmiešaných a 2 dievčenské. Súťažilo sa v troch disciplínach – štafeta, zdravotná príprava a požiarny útok s vodou.
výsledky